وی ابراز امیدواری کرد که با طرح‌‌‌های افزایش صادرات که در دستور کار است و بخشی نیز انجام شده ظرفیت صادرات برق افزایش پیدا کند و سرمایه‌گذاران نیز مراجعه کرده و از این ظرفیت استفاده کنند. مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: محدودیتی برای تجدیدپذیرها جهت صادرات وجود ندارد مگر اینکه ظرفیت انتقال کشورهای هدف محدود شده باشد یعنی از ظرفیت‌‌‌های کامل استفاده شده باشد در این صورت هم ما آمادگی توسعه ظرفیت‌‌‌های صادراتی کشورهای همسایه را داریم که البته ممکن است تاحدی زمان‌برباشد، ولی در هر حال ظرفیت‌‌‌هایی که تاکنون ساخته شده فعلا کافی است.

وی بیان کرد: چنانچه نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر توسعه پیدا کنند ما آمادگی داریم بر اساس مقررات وزارت نیرو مبنی بر اینکه ۸ ماه از سال که ظرفیت شبکه امکان‌‌‌پذیر است؛ برق صادراتی را در اختیارشان قرار دهیم و ۴ ماهی که اولویت تامین برق مرود نیاز داخل کشور است، برق تولیدی را به شبکه سراسری تزریق کرده و ما نیز خریداری می‌‌‌کنیم. رجبی‌‌‌مشهدی یادآور شد: اکنون فرصت بسیار خوبی برای نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر است که امیدواریم که از این طرح استقبال کنند و شاهد رشد روزافزون انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در کشور باشیم.

۷۰‌درصد سوخت نیروگاه‌‌‌ها گاز است

وی در میزان سوخت مصرفی گاز در نیروگاه‌‌‌ها گفت: در حال حاضر که هوا تا حدی سرد شده بیش از ۶۰‌درصد از سوخت نیروگاه‌‌‌های کشور از گاز است، ولی در روزهای قبل این میزان بیش از ۷۰‌درصد بوده و بقیه نیز سوخت مایع است.