به گزارش «ایرنا»، مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اعلام این خبر گفت: برای برطرف کردن مشکلات تولید آب در آب‌‌‌شیرین‌‌‌کن‌‌‌های نوع (MED_TVC)،  راه‌اندازی سه واحد از این نوع در نیروگاه که وظیفه تولید آب ‌‌‌مقطر موردنیاز واحدهای بخار نیروگاه را برعهده دارند، درپی کاهش ناگهانی تولید آب و پس از بررسی‌‌‌های انجام شده توسط متخصصان این نیروگاه برای واحدهای بخار در راستای رفع مشکلات موجود برنامه‌‌‌ریزی شد و توسط متخصصان نیروگاه به‌‌‌طور شبانه‌‌‌روزی باموفقیت به‌‌‌ اتمام رسید. داریوش محمودی بیان کرد: پیش از آغاز تعمیرات نیمه‌‌‌اساسی واحد آب‌‌‌شیرین‌‌‌کن شماره ۲ اسید‌شویی واحد «سرویس نازل‌‌‌های آب‌‌‌پاش»، «ترمیم هدر آب‌‌‌پاش افکت» چهار و تعویض «والو خروجی فیلتر» انجام شد.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با بیان اینکه انجام اسیدشویی به‌‌‌ دو منظور انجام شده‌‌‌ است، خاطرنشان کرد: نخست به‌‌‌منظور حذف رسوبات تشکیل‌شده بر روی لوله‌‌‌های افکت‌‌‌ها، که مانع تبادل حرارت و در نتیجه کاهش تولید آب‌‌‌شیرین‌‌‌کن و دوم به‌‌‌منظور تمیز شدن سطح لوله‌‌‌ها و مهیا شدن شرایط کار تعمیراتی در حال اجرا بر روی این آب‌‌‌شیرین‌‌‌کن است.

وی اضافه کرد: در این عملیات باز کردن درهای بزرگ افکت‌‌‌ها و نصب داربست جهت انجام کار، تست نشتی لوله‌‌‌های افکت و تعویض لوله‌‌‌های معیوب، بازکردن دریچه‌‌‌های بازدید هر پنج افکت، بازکردن درب‌‌‌های ورودی و خروجی کندانسور، تعویض فیلترهای ورودی آب دریا و باترفلای والوهای مسیر ورودی آب دریا، تعویض کنترل والو بخار، بازکردن و تعمیر کنترل والوهای فید، کولانت، تولیدی، ریکاوری و بازدید از دمیسترهای هر پنج افکت، بازدید از نازل‌‌‌های آب‌‌‌پاش و رفع عیب از نازل‌‌‌های معیوب انجام شد. محمودی ادامه داد: تعویض مسیر درین فیلترهای ورودی و تعویض والوهای مسیر، تعویض لوله‌‌‌ها و والوهای مسیر درین بخار آب‌‌‌شیرین‌‌‌کن، بازکردن باکس‌‌‌های گازگیر و تعویض واشر آنها، جوشکاری و بازسازی ساپورت‌‌‌ فیلترهای ورودی و فید، تعویض اورینگ‌‌‌ درب‌‌‌های افکت و کندانسور و بستن درب‌‌‌ها، نصب آندهای فدا‌شونده داخل واترباکس کندانسور و داخل فیلترهای آب ورودی و تعویض والو دستی ورودی اصلی بخار نیز ازجمله اقداماتی بود که انجام شد.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس تصریح کرد: به‌‌‌همت کارکنان تلاشگر بهره‌‌‌برداری شیمی و اداره تاسیسات مکانیک، در شرایط سخت کاری و آب و هوایی و همچنین دمای بالای افکت‌‌‌های آب‌‌‌شیرین‌‌‌کن، با انجام موفق تعمیرات یادشده بخش عمده‌‌‌ای از مشکلات تولید آب برطرف شد که این افزایش تولید، در روند تولید واحدها تاثیر بسزایی دارد. نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۲۰ مگاوات به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه جنوب‌‌‌ شرق کشور، نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.