به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزارش آسیا تایمز، از زمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که چین در ۱۹۹۳ به یک واردکننده صرف نفت تبدیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، خاورمیانه اهمیت روزافزونی به‌عنوان منبع تامین نفت برای این کشور به‌دست آورده است. زمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که چین در ۲۰۱۷ آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت‌خام پشت‌سر گذاشت، تقریبا نیمی از نفت آن از منطقه خاورمیانه تامین می‌شد.

به‌رغم تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چین طی سال‌های گذشته برای افزایش تولید داخلی نفت و متنوع‌کردن منابع انرژی خود، وابستگی آن به نفت خاورمیانه همچنان باقیست. چین در ۲۰۲۰ حدود ۱۷۶‌میلیارد دلار نفت‌خام وارد کرد که ۴۷‌درصد از واردات رسمی آن از کشورهای خاورمیانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علاوه عربستان، بزرگ‌ترین تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده نفت‌خام چین تا اکتبر ۲۰۲۱ همچنان این موقعیت را حفظ کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. ۱/ ۲۸‌میلیارد دلار نفتی که عربستان در ۲۰۲۰ به چین صادر کرده ۹/ ۱۵‌درصد از کل واردات نفت‌خام این کشور را تشکیل می‌دهد. عراق دومین کشور تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده نفت چین است و در ۲۰۲۹ حدود ۲/ ۱۹‌میلیارد دلار نفت به این کشور صادر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، یعنی ۹/ ۱۰‌درصد از کل واردات نفت چین.

عمان، امارات و کویت هم در بین ۱۰ عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده برتر نفت به چین قرار دارند و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب ۸/ ۱۲، ۷/ ۹ و ۹ میلیارد دلار نفت به این کشور صادر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.