حسین میرافضلی در گفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرد: این بازسازی در سه بخش مکانیکی قسمت مشعل‌ها، کوئل‌های تشعشعی و کانوکشن‌ها انجام شده است. هم‌اکنون ظرفیت هر کوره گازی ۴۰ تن در ساعت است که با اجرای این طرح به ۴۶ تن در ساعت در حالت دریافت خوراک گازی و ۵۷ تن در ساعت برای کوره‌های مایع افزایش پیدا کرد. وی افزود: با نوسازی این کوره دانش جدید طراحی، ساخت و کارکرد این کوره‌ها به داخل منتقل شده و مهندسان ایرانی می‌توانند در تمام پتروشیمی‌های برخوردار از واحد الفین کشور این مهم را با علم روز انجام دهند. این نوسازی توسط ۱۵۰ مهندس ایرانی صنعت پتروشیمی با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیون یورو اجرا شد. میرافضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد: تا پایان دی‌ماه سال جاری نیز با انجام موفق و بدون حادثه همزمان ۲۳۶ پروژه به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه‌های تعمیرات صنعت پتروشیمی، زمینه افزایش ظرفیت، رفع گلوگاه‌ها و تولید سه محصول استراتژیک در این شرکت فراهم شد. وی افزود: در این پروژه‌ها تمامی واحدهای فرآیندی این مجتمع پتروشیمی مورد تعمیرات اساسی و نوسازی قرار گرفت.