وی افزود: «اما این اقدام به‌طور کامل از ایران در مقابل تحریم‌ها محافظت نخواهد کرد. با توجه به اینکه خرید‌های نفت به دلار صورت می‌گیرد و از این جهت همچنان بخشی از سهم این کشور از بازار تحت تهدید تحریم‌ها قرار دارد، ایران ممکن است توافق کند که پول نفت خود را به ارز ملی وارد‌کنندگان دریافت کند یا اینکه در مقابل نفت کالا یا خدمات دریافت کند.» بر اساس آمارهای موسسه پلاتس، در ماه ژانویه، صادرات نفت ایران از ۳۲۳/ ۲ میلیون بشکه ماه قبل به ۸۹۶/ ۱ میلیون بشکه در روز رسید. چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران در این ماه بود و حدود ۴۳۲ هزار بشکه از ایران خرید. روزانه ۳۲۱ هزار بشکه نیز به هند ارسال شد و کره جنوبی نیز روزانه ۲۸۳ هزار بشکه نفت از ایران خرید. وخشوری افزود: «حتی اگر ایران بتواند به صادرات نفت خود ادامه دهد، محدودیت‌های یکجانبه و چندجانبه و تحریم‌ها در هر حال تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد ایران بر جا خواهد گذاشت.»