به گفته یک کارشناس معماری، نحوه طراحی ساختمان بیشترین نقش در ایجاد امنیت با کمترین هزینه را دارد. مهندس ژاله طالبی، عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در گفت‌وگو با «ایرنا»، گفت: در سطوح خارجی ساختمان هر بازشویی بزرگ‌تر از ۶۰۰سانتیمتر مربع و با ارتفاع کمتر از ۴۰/۵ متر باید به قفل مجهز باشد، زیرا می‌تواند راه ورود به ساختمان باشد.

وی اضافه کرد: نحوه طراحی فضا در ساختمان به نحوی که سطوح تحت‌نظر ساکنان قرار گیرد باعث ایجاد احساس تعلق به مکان و افزایش امنیت می‌شود. همچنین تقسیمات فرعی محیط مسکونی، به قسمت‌های مختلف، روشی برای تحقق حس تعلق و امنیت است. عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادامه داد: محیط مسکونی می‌تواند به صورت فضاهای عمومی، نیمه‌عمومی و خصوصی طراحی شود زیرا در چنین حالتی مشخص می‌شود چه کسی مجاز است در کدام فضا باشد و به این ترتیب امکان تشخیص رفتارهای مشکوک برای افراد فراهم می‌شود.

طالبی افزود: استفاده از شیشه، نور و استقرار سطوح و راه‌های غیرخصوصی در درون ساختمان و یا خارج از آن روش‌های خوبی برای تقویت نظارت ساکنان بر محیط زندگیشان است.

وی اظهار داشت: صرف‌نظر از ویژگی‌های سایت و محوطه، فضای داخل ساختمان نیز می‌تواند به صورتی امن طراحی شود.