طرح ترافیک چگونه تغییر می‌‌‌کند؟

شهریار افندی‌زاده در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد کوچک یا بزرگ شدن محدوده اجرای طرح ترافیک با تاکید بر اینکه در تعیین حدود محدوده اول ضابطه شهری داریم که بر اساس آن حداکثر ۵‌درصد محدوده شهر تهران را تشکیل بدهد، ادامه داد: در مورد محدوده آلودگی هوا یا زوج و فرد قابلیت تغییرات وجود دارد و باید مشاور، بررسی‌‌‌های لازم را انجام دهد و در بازنگری طرح نیز قطعا این موضوع را مورد توجه قرار می‌‌‌دهد؛ البته اعمال تغییرات در محدوده طرح ترافیک سخت است؛ اما در محدوده آلودگی هوا قابل انعطاف است که هنوز بررسی‌ها در این زمینه انجام نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که با بزرگ و شلوغ شدن شهر تهران و توسعه مراکز خرید و تقاضای سفر آیا ممکن است که محدوده‌‌‌ها زیادتر شود؟ گفت: در دنیا نیز طرح‌‌‌های ترافیکی عمدتا در محدوده‌‌‌های مرکزی شهر اجرایی می‌شود؛ اما این مهم می‌تواند شعاع مختلف داشته باشد یا زون‌بندی داشته باشند. حتی در شهرهای بزرگ‌تر و شلوغ‌‌‌تر از تهران مدیریت شهری به سمت پیاده‌محوری می‌‌‌روند تا با مدیریت تقاضا، سطح سرویس را افزایش دهند، نه اینکه تعداد زون‌‌‌های اجرای طرح را افزایش دهند.

در مورد آغاز بررسی طرح ترافیک تهران با بیان اینکه طرح ترافیک تهران بعد از چند سال نیاز به بازنگری داشت، گفت: بر همین اساس سعی داریم آسیب‌شناسی در حوزه‌‌‌های ترافیکی، اقتصادی، اجتماعی، آلودگی هوا و... طرح ترافیک داشته باشیم و مقرر شد در سال‌جاری طرح ترافیک فعلی را از طریق فراخوان مورد بازنگری قرار دهیم. افندی‌‌‌زاده با بیان اینکه مقرر شد تا اجرای این مطالعات به پژوهشگران دانشگاهی داده شود تا با ابعاد پژوهشی به بررسی ابعاد مختلف اجرای طرح ترافیک در تهران بپردازند، اظهار کرد: بر همین اساس از ۲۸ دانشگاه برتر در کشور که دارای گرایش حمل‌ونقل و راه و ترابری بودند، فراخوان داده شد و برخی از دانشگاه‌‌‌ها در مناقصه شرکت کردند و نهایتا مشاور این طرح انتخاب شد. افندی‌زاده ادامه داد: بحث قیمت‌گذاری، شاخص مهمی در کاهش تقاضاست که باید در بازنگری طرح ترافیک مورد بررسی قرار گیرد. طرح ترافیک فعلی به سه محدوده زمانی پیک صبح، ‌‌‌ غیرپیک و پیک عصرگاهی تقسیم شد که در نحوه قیمت‌گذاری تاثیر داشت و در این بازنگری باید در مورد خودروهای برقی نیز تصمیم‌گیری شود.  همچنین قرار شد به صورت ویژه‌‌‌تر قیمت‌گذاری تردد وسایل باری دیده شود و در نهایت جمع‌بندی به ما ارائه شود تا ببینیم در وهله اول تاثیرات اجرای طرح در آسیب‌شناسی به چه نحوی بوده و چه تغییراتی می‌تواند با توجه به پارامترهای عنوان‌شده، ‌‌‌ در اجرای طرح ترافیک موثر باشد.