به گفته آنها کماکان سطوح اجاره‌بها چه به لحاظ نرخ‌های پیشنهادی و چه اجاره‌بهای قطعی که در قراردادها نوشته می‌شود از توان مالی طیف گسترده‌ای از مستاجرها و جست و جوگران واحدهای اجاره‌ای در این منطقه خارج است وهمین موضوع باعث شده است که بازار اجاره منطقه ۵ امسال بیش از سال گذشته و سال‌های قبل شاهد مهاجرت طیفی از مستاجرها به بازار اجاره مناطق پایین‌تر و ارزان‌تر شهر باشد. هم‌اکنون متوسط اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی مصرفی در این منطقه بر مبنای رهن کامل بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و براساس اجاره ماهانه کل، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.

10 copy