به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،حامد مانی‌فر،با اعلام این خبر افزود: در این شیوه‌نامه تغییراتی نسبت به گذشته اعمال می‌شود. از جمله اینکه شورایی در دفتر تحت عنوان شورای آموزش و ترویج که از تعدادی از صاحب‌نظران در حوزه آموزش و نخبگان تشکیل شده است، ایجاد خواهیم کرد. این نخبگان به ما برای اتخاذ بهترین تصمیمات در بحث آموزش کمک خواهند کرد.همچنین در قالب این شیوه‌نامه مسیری باز شده برای آنکه پیشنهادهای جدید در مورد ضرورت‌های آموزشی به ما برسد؛ هم از نظام مهندسی استان ها، هم از شورای مرکزی، هم از ادارات استان‌ها و سایر مراجعی که در حوزه آموزش صاحب نظر و ذی‌ربط هستند.وی گفت:آموزش مجازی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در حوزه آموزش در این شیوه نامه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین یکی از تغییرات مهم دیگر، تنوع‌بخشی به مدرسان است. در حال حاضر آموزش را فقط کسانی انجام می‌دهند که دارای پروانه اشتغال به کار آموزش در نظام مهندسی باشند. به دنبال آن هستیم که بتوانیم در صورت ضرورت و به نحو مناسب از دانش سایر اشخاص که فاقد پروانه هستند، اما در حوزه‌های مختلف مهندسی تخصص دارند و این تخصص احراز شده و جامعه حرفه‌ای آنها را به‌عنوان اندیشمند می‌شناسد، استفاده کنیم.