گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مقابل کاهش سهم آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت از مجموع معاملات خرید و فروش انجام شده در این یک ماه، به سهم معامله آپارتمان‌های بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. سهم آپارتمان‌های با قدمت بیش از ۱۵ سال از مجموع معاملات از ۱/ ۸ درصد در بهمن ماه سال گذشته به ۹/ ۱۱ درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است. به گفته مشاوران املاک به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم کاهش سهم آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال از حجم معاملات در چند ماه اخیر می‌تواند افزایش نامتعارف قیمت‌های پیشنهادی این گروه از واحدهای مسکونی از سوی فروشندگان باشد. در جدول نبض بازار امروز قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال در مناطق مختلف شهر تهران معرفی شده‌اند. البته در میان آنها برخی قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده بیش از قیمت میانگین منطقه است.

 

07-02