وحشت نیکلاس کیج از هوش مصنوعی

این بازیگر با اشاره به اینکه قرار است به‌زودی برای دو پروژه آینده‌اش از او اسکن‌های بدنی انجام شود، گفت: «آنها باید مرا در رایانه بگذارند. آنها فقط بدنم را می‌دزدند و از طریق هوش مصنوعی دیجیتال هر کاری که می‌خواهند با آن انجام می‌دهند... امیدوارم هوش مصنوعی نباشد. من از آن وحشت دارم و در مورد آن بسیار حرف ‌زده‌ام ... واقعا حقیقت هنرمندان به کجا ختم خواهد شد. وقتی من مُردم، دوست ندارم با بدن و صورت من از طریق هوش مصنوعی کاری کنید.»