اصغر فرهادی داور جشنواره ترایبکا شد

در بخش رقابتی فیلم‌های بلند، هیات داوران شامل دیوید او. راسل کارگردان «کتاب نقره‌ای امیدبخش»، چینونی چاکوا نویسنده و کارگردان «تیل» و «کلمنسی»، نوآ هاولی مجری، اسکات شومن رئیس گروه فیلم شبکه AMC و دزیره اخوان کارگردان هستند. داوری مسابقه بین‌المللی فیلم داستانی بر عهده اصغر فرهادی، کارگردان فیلم «قهرمان»، دنیل باتسک و فیونا شاو است. جشنواره ترایبکا ۲۰۲۴ که در ۱۷ بخش رقابتی برندگانش را انتخاب می‌کند از ۵ تا ۱۶ ژوئن (۱۶ تا ۲۷ خرداد) برگزار خواهد شد.