اجرای ارکستر سمفونیک هنرستان موسیقی در تالار رودکی