زرینچه درباره تصویری که از خودش در فیلم ارائه شده گفت: اولین روز که سر تمرین تیم ملی رفتم با لباس سربازی رفتم. آقای محمد برزمهری مربی دروازه‌بانان بود و یک ماشین بی ام ۲۰۰۲ داشت. پشت فرمان بود و پرویزخان هم کنارش نشسته بود. من به شیشه زدم و گفتم با آقای دهداری کار دارم، گفتند ایشان هستند و من به آن طرف ماشین رفتم. ایشان شیشه را پایین کشید و گفت چرا این‌شکلی آمدی؟ گفتم چون سرباز هستم. گفتند کفش تمرین نداری؟ گفتم نه. مسوول تدارکات را صدا کرد و گفت ببینید اندازه پای چه کسی به جواد می‌خورد، کفش او را بگیرید و بدهید تا سر تمرین بیاید. جواد زرینچه در پایان با تاکید بر لزوم ساخت فیلم‌ درباره ورزشکاران بااخلاقی چون دهداری گفت: هرچه به این مسائل پرداخته شود به نفع ورزش ماست. متاسفانه امروز اخلاق در ورزش ما کمرنگ شده و  در نتیجه لازم است برای الگوسازی به این قهرمانان ملی بپردازیم.

سعید پورصمیمی، علی باقری، خسرو احمدی، حمیدرضا پگاه، بهنام تشکر، المیرا دهقانی، یاسین مسعودی، محمد‌صادق ملک، نیما نادری، اسکندر کوتی و مریم سعادت از بازیگران این فیلم هستند. مهدی قربانی نیز در این فیلم نقش جواد زرینچه را بازی می‌کند.