ابراهیم حقیقی: پول‌ها جای دیگری است

او ادامه داد: اگر شرایط ایده‌آل بود، ۲۰سالگی سال بلوغ است. در واقع اگر دختر یا پسر بود، زمان ازدواج آن بود اما چون خیلی فقیر است، نه هیچ‌کس برای خواستگاری‌اش می‌آید و نه می‌توانیم زنش دهیم. وگرنه اگر این اتفاق رخ می‌داد، در سال‌های آینده، تصویر سال باید دارای فرزندان دیگری می‌بود. مثل بخش‌های بسیار روی زمین مانده گرافیک که هیچ متولی در ایران زمین ندارد یا نقاشی و تصویر‌سازی که نوع بسیار کوچک و حقیرانه آن در جاهای دیگری برگزار می‌شود. حقیقی در ادامه بیان کرد: دلیل این اتفاق فقر است؛ خودمان را گول نزنیم؛ پول‌ها جای دیگری است. اینجا زنده است، چون هنرمندان با یکدیگر زیر سقفی جمع می‌شوند و هم‌نفس هستند و بدون درخواست پول و نقدینگی با دل و جانشان کار می‌کنند. امیدوارم عمر دراز این رویداد را فقط بتوانم با درخت مقایسه کنم.

این هنرمند افزود: امسال به ابرقو رفتم و درخت سرو کهنسال ابرقو را زیارت کردم و به عمر کوتاه خودمان فکر کردم که به قول احمد شاملو بی‌شرمانه کوتاه است. ما در این عمر بسیار کوتاه خیلی کار باید انجام دهیم تا زندگی اطراف و جوانان خود را سامان دهیم و از آنها مراقبت کنیم. پایداری در ۲۰ سال پایداری خوبی است. امیدوارم صمدیان و یارانش زنده باشند و ما هم کنار او باشیم و این اتفاق که نه فرمایشی بلکه دلی است، به عمر درخت ابرقو پایدار بماند.