انتشار آلبومی از کلاس‌های خصوصی داریوش صفوت

اجرای این قطعات معمولا از روی نت و با تمپوی آهسته و گاهی همراه با توضیحات شفاهی بود. بخش عمده‌ای از جلسات تدریس، به ردیف ابوالحسن‌صبا از جمله ردیف سه‌تار، سنتور، و ویولن اختصاص یافته بود. البته به‌جز ردیف سه‌تار صبا، مرحوم صفوت، ردیف سنتور و برخی قطعات ردیف ویولن را برای اجرا روی سه‌تار تنظیم و تدریس می‌کرد. پس از حدود بیست سال، برخی شاگردان مجموعه‌ ضبط‌های خود را در اختیار خانواده‌ او قرار دادند تا به عنوان یادگار ثبت و ضبط شود.»داریوش صفوت استاد پیشکسوت موسیقی پس از تحمل یک دوره بیماری، ۲۶ فروردین‌ ماه سال ۱۳۹۲ در ۸۵سالگی در شهر کرج درگذشت.«درس‌هایی از داریوش صفوت برای سه‌تار» به همت نشر ماهور در دسترس مخاطبان و علاقه‌مندان موسیقی ایرانی قرار گرفته است.