میانگین تیراژ عمومی‌ها؛ 800 نسخه!

این خبرگزاری در گزارشی که در این باره منتشر کرده، با انتشار جدولی از میانگین تیراژ کتاب‌های عمومی در سه ماه نخست امسال نوشته است: ثبت شمارگان متوسط در کانال ۸۰۰ نسخه‌ای را باید به‌عنوان یک نگرانی جدی قلمداد کرد. البته طبیعی است که با ورود به شش ماه دوم سال، آمارها دستخوش تغییرات مثبتی شوند؛ اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز نمی‌توان به افزایش چشمگیر شمارگان کتاب‌های عمومی –و همچنین کل کتاب‌ها- در کشور دل بست. جدول‌های ارائه‌شده در این گزارش که اطلاعات نشر در سه ماه اول امسال و کل سال ۹۷ را در بر دارد نیز موید همین نظر است؛ آن‌چنانکه ثبت شمارگان میانگین ۱۰۸۶نسخه‌ای برای کتاب‌های عمومی در کل یک سال - و البته شمارگان ۱۴۰۱نسخه‌ای کل کتاب‌ها- چندان چنگی به دل نمی‌زند. این ‌روزها صنعت نشر، شرایط پر خوف‌ و رجایی را تجربه می‌کند و همان‌طور که در ابتدای این گزارش آماری مورد اشاره قرار گرفت، عوامل و مصائب مختلفی وجود دارد که حتی امکان بقا را برای فعالان این حوزه با مخاطره مواجه می‌کند. شیوع این مشکل‌ها و نبود راهکار و چشم‌اندازی روشن پیش روی نشر، از تداوم سیر نزولی آمارها و افزایش شیب منفی نمودارهای نشر خبر می‌دهد.

21 (2)