در این دوره ۵۴۸ آلبوم موسیقی، ۲۰ آلبوم تصویری موسیقی، ۳۲۴ نماهنگ و ۷۳ کتاب‌گویا مجوز دریافت کرده‌اند و برای دو هزار و۴۶۰ تک آهنگ، ۱۴۱ استودیوی صدابرداری و مرکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری مجوز صادر شده است و ۱۹هزار و ۶۲۳ شعر از دفتر موسیقی برای اجرا یا انتشار مجوز گرفته است. همچنین این دوره ۱۸ جشنواره در حوزه موسیقی از دفتر موسیقی معاونت هنری مجوز گرفته است. در مقایسه آمار دوره ۹ ماهه سال ۹۷ با دوره مشابه ۹ ماهه سال ۹۶، مجوز تک آهنگ رشد قابل‌توجه نزدیک به ۲ برابری (رشد ۹۴ درصد) را نشان می‌دهد. اجراهای صحنه‌ای (۵۴درصد)، شعر (۵/ ۱۵ درصد) استودیو صدابرداری و مراکز تولید و تکثیر آثار صوتی (۸/ ۱۲ درصد) و نماهنگ ۲۰ درصد و جشنواره (۵/ ۲۸درصد) افزایش داشته و تعداد آلبوم‌های موسیقی و کتاب‌گویا نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. در ۹ ماه (ابتدای فروردین تا پایان آذرماه) سال ۱۳۹۶، برای هزار و ۴۲۰ عنوان اجرای صحنه‌ای با تعداد ۲ هزار و ۶۸۰بار اجرا، ۵۴۵ آلبوم موسیقی، ۳۰ آلبوم تصویری موسیقی، هزار و ۲۶۸تک آهنگ، ۲۷۰ نماهنگ، ۱۹۱ کتاب گویا، ۱۲۵ استودیوی صدابرداری و مرکز تولید و تکثیر آثار صوتی، ۱۶ هزار و ۹۸۹ شعر و ۱۴ جشنواره مجوز صادر شده است.