به گزارش «ایرنا» سیمون آیوازیان در خلال اجرای پژوهشی خود گفت: ۶۱ سال قبل با گیتار کلاسیک آشنا شدم و ۴۱ سال پیش اولین اجرای صحنه‌ای خود را تجربه کردم. امشب قصد دارم برای همیشه با صحنه خداحافظی کنم و بسیار مایلم در آخرین حضور خود روی صحنه توصیه‌هایی به جوانان داشته باشم. وی افزود: جوانان هرگز نباید بزرگان موسیقی و اولین‌ها را در عرصه موسیقی فراموش کنند؛ چون به‌خاطر حضور و تاثیر آنها بود که گیتار کلاسیک به بالندگی امروز خود رسیده است. وی در ادامه به دشواری‌های عرصه نوازندگی گیتار در ایران اشاره کرد و گفت: «در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب من در فرانسه مشغول تحصیل در رشته دکترا بودم و پس از بازگشتم به ایران اوضاع نوازندگی گیتار کلاسیک را بسیار اسفناک دیدم و تلاش خود را برای بهبود این وضعیت به کار بستم تا آنکه موفق شدم در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ اجراهایی را با هماهنگی معاونت هنری وزارت ارشاد برای شناساندن گیتار کلاسیک به مردم و جامعه آن روز ایران به‌روی صحنه برم. در آن دوران موسیقی در ایران شرایط بسیار سختی را سپری می‌کرد و من به معاونت هنری پیشنهاد دادم برای حضور این اجراها از جامعه روحانیت چند نفر را دعوت کند تا خودشان از نزدیک با این فضا آشنا بشوند. پس از سخنان آیوازیان اجرای پژوهشی این هنرمند با همکاری بابک ولی پور ادامه یافت و در طی آن قطعاتی از آثار بزرگان گیتار کلاسیک جهان نظیر « دامیلانو»، «لوئیس ناوارز»، «مائورو جولیانی»،«تاره گا» و چند هنرمند دیگر اجرا شد.