این برنامه ۲۵ سپتامبر و با عنوان «ویل اسمیت: پرش» انجام می‌شود. او این کار را برای ایجاد آگاهی برای کمپین‌های آموزشی سازمان جهانی شهروندی انجام می‌دهد. در عین حال از میان هواداران وی یک نفر همراه با یک مهمان می‌تواند آنجا حضور داشته باشد و شاهد این رویداد باشد. هر یک از طرفداران ویل اسمیت برای داشتن شانس اینکه برنده این رویداد شوند، می‌توانند با پرداخت حداقل ۱۰ دلار شانس خود را امتحان کنند. منافع این کار به این کمپین‌های آموزشی اهدا می‌شود تا از آن برای گسترش آموزش در کودکان در معرض خطر استفاده شود. قرار است این پرش آزاد به‌صورت مستقیم از شبکه ویدئویی وی در یوتیوب پخش شود. این پیشنهاد از سوی کانال یوتیوب در مارس ۲۰۱۸ به ویل اسمیت داده شد و او آن را پذیرفت به شرط اینکه منافع آن به یک خیریه اختصاص یابد و اکنون مراحل کار تعیین و رسانه‌ای شده است.