پریسا بخت‌آور با انتشار چند عکس از روز بازی تیم ملی کشورمان و پرتغال از تجربه تماشای این بازی در شهر پورتو و در میان هواداران تیم رقیب در اینستاگرامش نوشت: «تجربه بى‌نظیر دیدن بازى ایران -پرتغال در میدان شهر پورتو کشور پرتغال همراه با هزاران هوادار سرسخت پرتغالى... بازى عالى تیم ملى ایران باعث اضطراب و هیجان زیادى در تماشاگران تیم پرتغال شده بود. واکنش‌شان به گلى که تیم‌شان خورد یک سکوت جمعى بود. بعد از تمام شدن بازى، چند دقیقه پایکوبى کردند و یک ساعت بعد خبرى از آن همه جمعیت نبود و شهر مثل شب‌‌هاى قبل شده بود. حس جذاب مخالف جمع بودن مثل همیشه عالی بود.»