به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی‌اکبر محرابیان بیان کرد: در مقایسه با شرایط گذشته باید گفت که حجم آب دریاچه نسبت به مهرماه چهاربرابر افزایش را تجربه کرده و مساحت آن هم سه‌برابر شده است.

وزیر نیرو همچنین گفت: طی سه‌سال کشوری که در معادلات انرژی جهان به طور کامل حذف شده بود، به طراح بسته انرژی سازمان شانگهای تبدیل شد. این مقام مسوول افزود: امروز ایران به نقش خود در حوزه انرژی دنیا بازگشته است. بنده دو هفته گذشته در اجلاس وزرای انرژی شانگهای شرکت کردم. در آن اجلاس ایران به واسطه توان فنی و تخصصی بی‌‌‌نظیر خود، ۲۰پیشنهاد را روی میز گذاشت که از این ۲۰پیشنهاد، ۱۹پیشنهاد به طور کامل در سند توسعه انرژی شانگهای به تصویب رسید و یک پیشنهاد ماند که تنها هند با آن مخالفت داشت؛ اما همان پیشنهاد هم با اظهار نظر مخالف مصر در سند تصویب شد.