صدور ۳۶۰‌هزار مجوز کسب‌وکار الکترونیکی در بخش کشاورزی

به گزارش وزارت جهادکشاورزی، الهام رضائی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ درگاه ملی مجوزهای کشور به‌عنوان تنها مرجع رسمی صدور مجوز به استناد قانون اصلاحی مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۵بهمن سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور شروع به فعالیت کرده است.

معاون دبیرخانه مجوزها و پروانه‌‌های وزارت جهادکشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰۰عنوان مجوز کسب‌وکار که توسط دستگاه‌‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع ‌‌طبیعی و نظام دامپزشکی صادر می‌شود، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور قرار دارد و بالغ بر ۳۶۰‌هزار مجوز مرتبط تاکنون به صورت الکترونیکی از طریق درگاه مذکور صادر شده است.

رضائی خاطرنشان کرد: امکان دریافت «پروانه کسب کشاورزی» به صورت ثبت‌محور و داوطلبانه از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرسmojavez.ir فراهم شده است. کلیه صاحبان حرف و کسب‌وکارهای بخش کشاورزی می‌‌توانند با مراجعه به درگاه مذکور، پروانه خود را دریافت کنند.

معاون دبیرخانه مجوزها و پروانه‌‌های وزارت جهادکشاورزی گفت: این پروانه دارای شناسه یکتای درگاه ملی مجوزهای کشور است. متقاضیان دارای پروانه کسب کشاورزی معتبر نیز می‌‌توانند برای دریافت شناسه یکتای درگاه، به درگاه مذکور مراجعه و از قسمت صدور، پروانه دارای شناسه یکتا را دریافت کنند.

رضائی تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق شفاف‌‌سازی و بازبینی شرایط و مدارک موردنیاز و تسریع در صدور مجوزها، مهم‌ترین برنامه دبیرخانه مجوزها و پروانه‌‌های بخش کشاورزی است.