به گزارش خبرگزاری تسنیم، برررسی ۱۰کالای اول رسوبی به لحاظ ارزش دلاری، نشان می‌دهد که تنها در مرحله ارزیابی؛ ماندگاری در حیطه وظایف گمرکی یک‌درصد سهم وزنی و ۳درصد سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است. این ۱۰ کالا شامل کامیون، ذرت دامی، دانه روغنی، کنجاله سویا، قطعات منفصله خودرو، شکر خام، سولفات پتاسیم، سوپرفسفات، روغن پالم و ورق ساده فولادی هستند. بیشترین مانده وزنی مربوط به کالاهای اساسی و بیشترین مانده ارزشی پس از کامیون متعلق به کالاهای اساسی است. بر این اساس مرحله صندوق و تاخیر در پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه، ۸۲‌درصد وزنی و ۵۸‌درصد سهم ارزشی ایستایی را به خود تخصیص داده است. در مرحله کارشناسی، عدم‌ارائه کد ساتا و صدور مجوزهای ترخیص قانونی به گمرک ۱۷درصد سهم وزنی و ۳۹‌درصد سهم ارزشی رسوب کالا را به خود تخصیص داده است. این گزارش نشان می‌دهد، هم اکنون ۳۶۰‌هزار تن روغن پالم و ۴۰۰‌هزار تن ورق ساده فولادی ترخیص نشده‌اند. لازم به ذکر است، گمرک ایران به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها به صورت مستمر دستورالعمل نحوه اخذ گزارش‌های در جریان را اواخر مهرماه سال قبل، ابلاغ و گمرکات را موظف به رصد اظهارنامه‌های در جریان کرده است. به صورت مستمر و در بازه‌های زمانی منظم گزارش زمان‌سنجی صدور مجوزهای قانونی ترخیص به منظور کاهش این زمان به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است.