وی با بیان اینکه هر میزان آب مصرف شود به فاضلاب تبدیل می‌شود، افزود: فاضلاب فی‌‌‌نفسه برای طبیعت مخرب است، اما وقتی در سامانه‌‌‌ای به نام نصب انشعاب، خطوط جمع‌‌‌آوری، خطوط انتقال و تصفیه‌‌‌خانه قرار می‌گیرد به پساب تبدیل می‌شود و این پساب در صنعت و کشاورزی قابل استفاده است. مدیرعامل آبفای استان تهران ادامه داد: اکنون در تصفیه‌‌‌خانه‌‌‌های بزرگ شهر تهران پساب تولید می‌‌‌کنیم و این بهترین کود عالی برای بخش کشاورزی است، ضمن آنکه برای گرمایش از پساب گاز تولید می‌‌‌کنیم و از تصفیه فاضلاب برق تولید می‌شود. اردکانی با بیان اینکه اکنون حدود ۵۰۰میلیون مترمکعب پساب قابل استفاده در بخش صنعت و کشاورزی تولید می‌شود، گفت: وزارت نیرو براساس بند «ع» تبصره ۸ قانون بودجه امسال موظف است در یک پروسه زمانی آب‌‌‌های سطحی و زیرزمینی را که در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد با پساب جایگزین کند.

وی خاطرنشان کرد: تقریبا ۲۰۰صنعتی را که از آب سطحی و زیرزمینی استفاده می‌کنند و قابلیت جایگزینی پساب را دارند با شرکت آب منطقه‌‌‌ای تنظیم کرده‌‌‌ایم و به این صنایع اخطار داده‌‌‌ایم تا برای استفاده از پساب اقدام کنند و این جایگزینی حتما صورت بگیرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران استفاده از پساب را نه یک انتخاب بلکه یک اجتناب دانست و بیان کرد: این پساب در نیروگاه‌‌‌های حرارتی، فولاد، پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها و خیلی از صنایعی که در شهرک‌‌‌های صنعتی کوچک هستند، قابل استفاده است. اردکانی تاکید کرد: از همه صنعتگران و کارگاه‌‌‌های تولیدی برای استفاده از پساب دعوت می‌‌‌کنیم و هیچ محدودیتی هم برای تخصیص نداریم. یکی از جنبه‌‌‌های مسوولیت همگانی این است که از مصرف آب پرهیز کنیم و به سمت استفاده از پساب برویم.