وی به برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌‌‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه نیروگاه‌‌‌های کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ امکان ساخت ۲۰۰مگاوات نیروگاه برق‌‌‌آبی کوچک در بیش از ۵۰ساختگاه و ۴۳۰مگاوات نیروگاه‌‌‌های متوسط وجود دارد که امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی بتوان این نیروگاه‌‌‌ها را ایجاد کرد.

معاون برنامه‌‌‌ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاه‌‌‌های برق‌‌‌آبی به منظور بهره‌‌‌برداری در تابستان سال آینده خبر داد و گفت: همه مراحل بازرسی نیروگاه‌‌‌های برق‌‌‌آبی انجام شده یا در حال انجام است و به طور دقیق‌‌‌تر، بازرسی سالانه نیروگاه سردشت پایان یافته و همه واحدها در مدار و آماده به کار است.

وی خاطرنشان کرد: در مورد نیروگاه گتوند واحد ۲ و ۴ بازرسی سالانه تمام شده و واحدها آماده کار هستند و دو واحد دیگر تا پایان سال آماده می‌شود. در نیروگاه کارون۴ واحدهای ۱ و ۲ و ۳ بازرسی سالانه انجام و واحدها آماده کارند و واحد ۴ تا پایان سال آماده می‌شود. تابع‌جماعت خاطرنشان کرد: در مورد داریان، بازرسی سالانه پایان یافته و همه واحدها در مدار و آماده به کار هستند و در مورد سیمره هم سه‌واحد بازرسی سالانه اتمام یافته و آماده به کار است بر این اساس نیروگاه‌‌‌های برق‌‌‌آبی آمادگی دارند در تابستان سال ۱۴۰۳ با حداکثر ظرفیت در مدار قرار گیرند.