وی افزود: این مشاغل که صنایع و حرفه‌‌‌های زیر ۵۰نفر نیروی کار را شامل می‌شود با پیگیری‌‌‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران، ظرفیت‌شناسی شده و با شناسایی مزیت‌‌‌های آنها به آموزش جهت تخصصی کردن مشاغل بومی و به‌روزرسانی آنها پرداخته‌‌‌ایم. معاون وزیر صمت در مورد برنامه‌‌‌های حمایتی این وزارتخانه برای صنایع و مشاغل محلی کوچک، اظهار کرد: آموزش، اطلاع‌‌‌رسانی، آگاه‌‌‌سازی و ارائه تسهیلات حمایتی مخصوص کارآفرینان از وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران است و با پیگیری‌‌‌های به‌عمل‌آمده، پروژه توسعه خوشه‌‌‌ای و تبدیل مشاغل محلی به نواحی صنعتی کوچک در دست اقدام است که در حال حاضر ۵۶خوشه کار در حال تبدیل به نواحی صنعتی کوچک در کشور است. مقیمی در پایان، تاکید کرد: تبدیل مشاغل محلی به نواحی صنعتی کوچک یکی از مهم‌ترین عوامل در جلوگیری از مهاجرت‌‌‌ها و جابه‌جایی جمعیت است که می‌‌‌تواند نقش مهمی در توسعه مناطق و نواحی جمعیتی کوچک‌مقیاس باشد و خوشبختانه در سال‌جاری توانستیم، واحدها و خوشه‌‌‌های تولیدی کوچک را به میزان ۱۸‌درصد افزایش دهیم تا به سهم خود در توسعه نواحی تولیدی و صنایع محلی کوچک در کشور شریک باشیم.