به گزارش خبرگزاری فارس، با پایان یافتن سال آبی در انتهای شهریورماه همه منتظر جمع‌‌‌بندی میزان بارش‌‌‌ها و بیان جزئیات مصرف آب در بخش‌‌‌های مختلف کشور هستند. بر این مبنا مطابق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو‌‌‌ از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۱، متوسط بارش کشور به ۹/ ۲۰۱میلی‌متر رسیده است. این در حالی است که متوسط بلندمدت بارندگی از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۱۱ شهریورماه ۵/ ۲۴۶میلی‌متر بوده است. بر این اساس، متوسط بارش کشور در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تا بازه زمانی مذکور ۱۸‌درصد نسبت به متوسط بلندمدت ۵۳سال کاهش پیدا کرده و رتبه بارشی امسال در طول ۵۴سال گذشته ۴۳ است. بر این مبنا اگر نگاهی به میزان بارش به تفکیک استان‌‌‌های کشور داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که از ۳۱ استان کشور ۲۳ استان شرایط بارش زیر میانگین بلندمدت را تجربه کرده‌‌‌اند و تنها هشت‌استان شرایط برابر متوسط یا بالای میانگین بلندمدت را تجربه کردند. بر این اساس، استان ایلام با ثبت بارش معادل ۴۹‌درصد کمتر از نرمال بدترین آمار را در این بخش به خود اختصاص می‌دهد و در استان هرمزگان نیز میزان بارندگی ۳۴‌درصد بیشتر از نرمال بوده است.