به گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، شناخت و عبور از گلوگاه‌ها در درون وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفویض اختیارات استانی و بهبود موانع کسب وکار در بیرون وزارتخانه سه رویکرد مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که از سوی سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای شورای راهبری مورد تاکید قرار گرفت. وی ضمن تشریح برنامه‌ محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار است ‌با هفت محور و ۴۰ پروژه دنبال شود، یکی از این محورها و سرفصل‌ها را بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و به حوزه کاری شورای راهبری بهبود کسب‌وکار هم مرتبط است، طراحی یک محور کاری با رویکرد بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه وزارت صنعت است. ذیل این موضوع چند پروژه تعریف شده که شامل اصلاح فرآیندها و رویه‌ها و الزامات بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود. در این رابطه سرفصل‌های مختلفی تعریف شده که یکی از مهم‌ترین این سرفصل‌ها در داخل وزارتخانه، گلوگاه‌ها است. به این معنا که گلوگاه‌های چالش‌برانگیز در داخل وزارتخانه موثر بر فضای کسب‌وکار شناسایی شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.

زرندی افزود: مورد بعدی تفویض اختیارات وزارتخانه به استان‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار است. تفویض اختیارات به استان‌ها هم در وزارتخانه در حال انجام است و این رویه سبب می‌شود که برخی از چالش‌ها در سطح استان‌ها حل شود. در نهایت برنامه سوم، بهبود فضای کسب‌وکار از منظر فضای بیرونی بخش تولید است. یعنی چالش‌های صنعت با بیرون از وزارت صنعت مانند استاندارد، محیط‌زیست، مالیات، کمرگ و تامین اجتماعی و بانک‌هاست.

در ادامه این نشست معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تهیه سند چالش‌های کسب‌وکار گفت: چه در سطح ملی و چه در سطح استان‌ها همواره چالش‌ها و مشکلات کسب‌وکارها ثابت است. بنابراین پیشنهاد می‌شود سندی تهیه شده و تمام این مشکلات برای یک بار در آن فهرست شود و به تایید همه برسد. این سند می‌تواند برای چند مدت‌‌ به عنوان مرجع برای بهبود فضای کسب‌وکار مورد استفاده قرار گرفته و از طرح موضوعات تکراری پرهیز شود. زرندی همچنین با دعوت از بخش خصوصی برای شناسایی گلوگاه‌های مانع کسب‌وکار، از ضرورت تغییر پارادایم در حوزه کسب‌وکار این‌چنین گفت: اگر ما به دنبال حل مشکلات صنعت هستیم ‌با موانع موجود این وضعیت و خواسته نشدنی است؛ ما از شما می‌خواهیم در اتاق ایران به تقویت نگاه جدید و ‌تغییر پارادایم برای تولید کمک کنید. تا زمانی که پارادایم‌ها تغییر نکند، نگاه توسعه تولید در مسیر درستی حرکت ‌نگاه کرد.‌ تولید امروزه گرفتار است؛ باید مدل‌ها اصلاح شود. باید فضای تحولی برای صنعت و تولید ایجاد شود و موانع متعدد ‌از شیوه قانون‌گذاری تا مصوبه‌ها برداشته شود.‌ برای این تغییر پارادایم هنوز هیچ کاری نکرده‌ایم اما مطالعاتی را در این زمینه آغاز کرده‌ایم.