این در حالی است که تعداد ۸۲ هزارو ۲۴۳ پروانه صنفی، یک هزارو ۶۹۹ کارت بازرگانی، ۲۶ هزارو ۱۰ گواهی امضای الکترونیکی و ۳ هزار و ۸۱۴ نماد الکترونیکی و ۲ پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار از ابتدای سال تا تیرماه سال‌جاری صادر شده است. طی این مدت همچنین در حوزه پژوهش، فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه تعداد پروانه‌های صادر‌شده فنی و مهندسی ۳۵ فقره، جواز خدمات فنی و مهندسی ۵۲ فقره، جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی ۳ فقره و پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی ۲ فقره بوده است. از سوی دیگر۲۰گواهی تحقیق و توسعه و ۳۲ پروانه تحقیق و توسعه نیز درمدت یاد شده صادر شده است. صدور تعداد پروانه‌های اکتشاف معدنی ۸/ ۹ درصد، گواهی امضای الکترونیکی ۹/ ۱۰۲درصد، نماد الکترونیکی ۳/ ۳۸ درصد، پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار ۱۰۰ درصد، پروانه فنی و مهندسی ۴۰ درصد و پروانه تحقیق و توسعه ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

میزان پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن

همچنین بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن در ۳ ماه نخست امسال پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵/ ۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش شاتا، در بخش بازرگانی نیز ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که در مقایسه با ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت‌شده در مدت مشابه پارسال، ۳۱ درصد افزایش یافته است. همچنین در ۳ ماه نخست سال گذشته در مجموع ۳۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته بود. بر پایه این گزارش در بخش خدمات، در این مدت ۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۱۵ درصد افزایش یافته است.