نگاهی به روند بارندگی‌های ۵۰ سال اخیر کشور حکایت از وضعیت نامطلوب نزولات جوی سال آبی جاری دارد. سال آبی ۹۷-۹۶ با ثبت ۱۶۸ میلی‌متر بارندگی رتبه ۴۸ بارش‌های نیم قرن اخیر را به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که در ۵۰ سال اخیر تنها سال‌‌های آبی ۷۹-۷۸ با ثبت ۱۴۹ میلی‌متر و سال آبی ۸۷-۸۶ با ثبت ۱۳۴ میلی‌متر بارندگی به مراتب وضعیت نامناسب‌تری را نسبت به سال آبی جاری تجربه کرده‌اند و در انتهای جدول بارندگی‌های نیم قرن اخیر کشور قرار گرفته‌اند. در این بین سال آبی ۷۲-۷۱ نیز با ثبت ۳۴۸ میلی‌متر پربارش‌ترین مقطع زمانی کشور طی نیم قرن اخیر بوده و پس از آن سال آبی ۵۵-۵۴ با ثبت ۳۴۲ میلی‌متر و سال آبی ۷۵-۷۴ با ثبت ۳۳۹ میلی‌متر پربارش‌ترین سال‌های نیم قرن اخیر کشور بوده است. این در حالی است که تقریبا از حدود ۱۰ سال پیش، کشور به‌صورت مداوم بارندگی‌های کمتر از میانگین بلندمدت را تجربه کرده و گرفتار خشکسالی شده است. از سال آبی ۸۷-۸۶ که کشور بدترین شرایط بارش‌ها را در آن زمان تجربه کرده بود، وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته است که تاکنون ایران هیچ‌گاه بارشی فراتر از میانگین بلندمدت را تجربه نکرده و نزولات جوی روند نزولی به خود گرفته است به‌طوری که پربارش‌ترین مقطع زمانی یک دهه اخیر کشور مربوط به سال آبی ۹۴ با ثبت ۲۳۷ میلی‌متر بارندگی بوده است. میانگین بلندمدت بارش‌های کشور حدود ۲۴۲ میلی‌متر است که بررسی آمار نزولات جوی ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد طی نیم اخیر ایران در ۲۳ سال بارندگی‌های فراتر از میانگین بلندمدت و ۲۷ سال بارش‌هایی کمتر از میانگین بلندمدت را تجربه کرده است.