رضا رحمانی در پاسخ به این سوال که با توجه به بحث برجام پیش‌بینی‌های صورت گرفته در زمینه‌ صنعت، معدن و تجارت از چه قرار است، عنوان کرد: باید متناسب با شرایط، تصمیمات جدید گرفته شود. طبعا در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم متناسب با شرایط جلساتی بوده و تصمیماتی گرفته شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت یادآور شد در این مسیر گلوگاه‌هایی وجود دارد. در برخی بخش‌ها ما واردات داریم و نیاز به واردات نیز وجود دارد. گاه نیز تولید داریم؛ اما در برخی موارد امکان تولید وجود داشته اما سهل‌انگاری شده است. حال امیدواریم تحریم‌ها باعث شود مجبور به استفاده بیشتر از توان داخلی شود و به تولیدات ملی بیشتر بها دهیم.