باغبان با بیان اینکه این کار نه‌تنها برای تهران بلکه برای سراسر کشور انجام شده است، اظهار کرد: قصد داریم با انجام برنامه‌هایی این فناوری را تجاری کنیم تا به‌صورت کاربردی در صنعت آب و فاضلاب استفاده شود. وی با اشاره به اینکه برای انجام این کار همپای بسیاری از دانشگاه‌‌های آمریکا پیش رفتیم، عنوان کرد: این کار بیشتر برای پساب‌های واحدهای صنعتی انجام می‌شود، چراکه منابع آبی که مورد استفاده قرار می‌گیرد از منابع آب سطحی و زیرزمینی تامین می‌شود که عموما قبل از استفاده، عملیات تصفیه به‌طور کامل روی آن صورت می‌گیرد، اما برای مواردی مثل واحدهایی که آلاینده‌های صنعتی دارند باید اقداماتی انجام می‌شد. به‌گفته مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب تهران به‌منظور افزایش سلامت آب و حذف آلاینده‌ها، قبل از اینکه آب وارد محیط‌زیست شود با استفاده از ترکیبات نانو، آلاینده‌ها را حذف و بعد آنها را وارد منابع پذیرنده محیط‌زیست می‌کنیم که این مساله موجب افزایش کیفیت آب می‌شود.