هدف از برگزاری این جشنواره گسترش دانش و مهارت مدیریت پروژه درکشور براساس آخرین استانداردهای جهانی به‌ویژه ضوابط انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه IPMA است. در جشنواره امسال مراسم اهدای هفتمین جایزه ملی مدیریت پروژه به چندین پروژه کشور که در فرآیند جایزه شرکت کرده‌اند، برگزار می‌شود. فرآیند این جایزه از یک‌سال قبل آغاز شده و برای ارزیابی پروژه‌ها از مدل تعالی پروژه (PEM) استفاده شده است. ده‌ها نفر به‌عنوان ارزیاب، سرارزیاب و هیات داوری به صورت داوطلبانه و بدون دریافت وجه مالی از ذی‌نفعان این فرآیند، مسوولیت ارزیابی و رتبه‌بندی پروژه‌ها را به عهده داشته‌اند. پروژه‌ها براساس سطح امتیاز کسب شده، به ترتیب جوایز تندیس زرین، تندیس سیمین، تندیس بلورین یا لوح تعهد به تعالی را دریافت خواهند کرد. برنامه دیگر جشنواره اهدای جایزه به پژوهش‌های برتر مدیریت پروژه در سازمان‌های علمی و حرفه‌ای کشور است که فرآیند ثبت نام و ارزیابی آنها در یک‌سال گذشته انجام شده است. تقدیر از پیشکسوتان مدیریت پروژه کشور نیز یکی دیگر از برنامه‌های جشنواره است. سه پیشکسوت شامل یک پیشکسوت دانشگاهی، یک پیشکسوت بخش دولتی و یک پیشکسوت بخش‌خصوصی در فرآیند یک ساله شناسایی شده‌اند که طی مراسمی در این جشنواره مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

براساس این گزارش، انجمن مدیریت پروژه ایران به‌عنوان یک سازمان مردم نهاد در سال ۱۳۸۳ از سوی عده‌ای از افراد فعال و پیشکسوت به‌عنوان هیات موسس تاسیس شده و دارای مجوز فعالیت از کمیسیون انجمن‌‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این انجمن هم اکنون یکی از انجمن‌های فعال عضو IPMA جهانی درکنار ۶۸ کشور دیگر جهان است.