وی با بیان اینکه باید به موزه‌‌‌ها و خانه‌موزه‌‌‌ها نگاه تخصصی داشت که این امر تا حدودی در سازمان زیباسازی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: این نگاه تخصصی باید در مورد تمام موزه‌‌‌ها و خانه‌موزه‌‌‌هایی که زیر نظر شهرداری قرار دارند، شکل بگیرد و مصوبه شورای سیاستگذاری نیز با این هدف به تصویب رسید که نگاه تخصصی به موزه‌‌‌ها شود و نهایتا زمینه برای تصمیم‌گیری یکپارچه در این حوزه فراهم شود.

معدنی‌پور با بیان اینکه ۷۲ موزه و خانه‌موزه تحت نظر شهرداری تهران قرار دارد که هر کدام زیر نظر یکی از بخش‌‌‌های شهرداری است، افزود: بر همین اساس تا زمانی که سازمان گردشگری تشکیل شود قاعدتا می‌توان با استفاده از مصوبه شورای سیاستگذاری تا حدود زیادی زمینه را برای مدیریت یکپارچه موزه‌‌‌ها و خانه‌موزه‌‌‌ها فراهم کرد و باید تشکیل شورای سیاستگذاری با ریاست شهردار تهران به صورت جدی پیگیری شود و این موضوع را چند نوبت در صحن شورای شهر تهران مطالبه کرده‌‌‌ایم تا شهرداری ملزم به ارائه گزارش در این خصوص شود.

وی با بیان اینکه در مقاطعی شاهد آن بودیم که سازمان زیباسازی اقدام به معرفی موزه‌‌‌ها و خانه‌موزه‌‌‌ها می‌‌‌کرد، بر استمرار این رویکرد تاکید کرد و گفت: این حرکت باعث می‌شود تا با استفاده از تبلیغات محیطی فضاهای گردشگری و این سرمایه‌‌‌های عظیم به مردم معرفی شوند. همچنین در خصوص نگهداشت و به‌‌‌روزرسانی موزه‌‌‌ها و خانه‌موزه‌‌‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد و این در حالی است که سازمان‌های متولی این موزه‌‌‌ها در شهرداری تهران از توان مالی مناسبی برخوردار بوده و می‌توانند با درآمدها و منابع داخلی خود در موضوع نگهداشت این مجموعه‌‌‌ها اقدام کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شهرداری تهران تاکید کرد: در این دوره از مدیریت شهری مطالبات جدی در حوزه گردشگری شکل گرفته است. بر همین اساس تحقق برنامه چهارم در حوزه گردشگری مطالبه شورا بوده و این موضوع باید بر اساس شاخص‌‌‌ها عملیاتی شود.