هادی حق‌بین با بیان اینکه در سه ماه اخیر همزمان با رفع معارضین توان پیمانکار و ماشین‌‌‌آلات افزایش یافت به‌گونه‌‌‌ای که امروز به جز آسفالت ۸۰ خودروی سنگین در معبر در حال ساخت و تکمیل آزادراه هستند، گفت: تنها ۱۰‌درصد فاز یک از محیط کارگاهی به علت وجود معارضین هنوز در اختیار ما نیست.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مورد چرایی تغییر زمان افتتاح فاز یک این آزادراه نیز تاکید کرد: زمان‌بندی پروژه عمرانی متاثر از معارضین است و هروقت معارض رفع شود ما با توان بیشتری جلو می‌‌‌رویم و به هرجهت این پروژه در زمان مدیریت فعلی شهری افتتاح خواهد شد.

وی در مورد سرانجام نامه‌نگاری با محیط‌زیست برای ساخت فاز دو این آزادراه از داخل پارک سرخه‌حصار گفت: کماکان منتظر پاسخ سازمان محیط‌‌‌زیست هستیم. ما پیشنهادهای خود را ارائه کردیم. هرچند پیشنهاد قطعی ما زمانی میسر خواهد شد که امکان حضور در اراضی و نقشه‌‌‌برداری را داشته باشیم؛ اما چمران رئیس شورای شهر اعلام کردند که از سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست دعوت می‌‌‌کند که در شورای شهر تهران حاضر شوند.