آقامیری با بیان اینکه سیستم سرمایشی برخی اتوبوس‌‌‌ها کاملا از بین رفته بود و قابلیت نوسازی نداشت، یادآور شد: بنای ما بر این بود که اتوبوس‌‌‌های نو جایگزین این اتوبوس‌‌‌ها شوند. حتی سیستم سرمایشی تعدادی از اتوبوس‌‌‌های اورهال‌شده قابلیت تعمیر نداشت که این موارد با اتوبوس‌‌‌های جدید جایگزین خواهند شد.

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سیستم گرمایشی این اتوبوس‌‌‌ها سالم است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این اتوبوس‌‌‌ها در تابستان قابلیت استفاده ندارند، در فصول سرد مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ در واقع اتوبوس‌‌‌هایی که سیستم سرمایشی معیوب دارند، کنار گذاشته می‌‌‌شوند اما به طور کامل از رده خارج نخواهند شد.

وی ادامه داد: چند متروباس در سطح شهر فعال بود که با توجه به اینکه سیستم سرمایشی ضعیفی داشتند و مطابق با وضعیت آب و هوایی تهران طراحی نشده‌اند، در فصل تابستان قابلیت استفاده ندارند.