معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران ادامه داد: یکی از مشکلات ما در سرفاصله حمل‌ونقل عمومی این است که شهروند نمی‌‌‌داند چه زمانی ناوگان مورد نظرش به ایستگاه می‌رسد تا از آن استفاده کند، در حالی که «سامانه مسافر‌» برای آن است که این زمان‌ها را مشخص کند و همچنین شهروندان در زمان استفاده از خودروی شخصی خود هم می‌توانند با این سامانه از ساعت پیک و غیرپیک ترافیک مطلع شوند.

وی با بیان اینکه این کار در ادوار گذشته آغاز شده و تا مرحله‌‌‌ای نیز کار پیشرفت داشته اما تمام نشده است، گفت: اگر این سامانه راه‌‌‌اندازی شود بهره‌‌‌وری ناوگان حمل‌ونقل عمومی بالا می‌رود و مردم به صورت متمرکز در ساعت پیک یا غیرپیک از ناوگان استفاده می‌کنند.