لامرد copy

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در مصاحبه با روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با اشاره به جانمایی منطقه در این جغرافیا گفت: انتخاب منطقه به نظر می‌رسد که انتخاب بسیار درستی بوده و آمایشی که اتفاق افتاده به لحاظ سرزمینی آمایش درستی بوده است. بی‌تردید جانمایی علمی بر پایه آمایش سرزمین مبنایی استوار برای برخورداری منطقه ویژه اقتصادی لامرد از شرایط مناسب برای پیشرفت است.

علیقلی‌‌زاده با اشاره به زیرساخت‌‌های منطقه گفت: فعالیت‌‌های خوب و امیدوارکننده‌‌ای در حوزه زیرساخت صورت گرفته و با امتداد این خط توسعه، شاهد نتایج درخشان‌‌تری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد خواهیم بود.

وی سپس به ادامه فعالیت‌‌های زیرساختی و تکمیل فرآیندی که به طور مشخص نیازمند حجم وسیع سرمایه‌گذاری است اشاره کرد و افزود: اینکه این حجم سرمایه‌گذاری توسط دولت بخواهد اتفاق بیفتد یا توسط بخش خصوصی یا به صورت تلفیقی چیزی است که نیازمند ارزیابی و بررسی‌‌های خیلی دقیق‌‌تر و بالاتری است. وی تصریح کرد: می‌توان از امکان جذب سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی هم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد بهره برد و تمام بحث سرمایه‌گذاری‌‌های زیرساختی را بر عهده بخش دولتی قرار نداد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت سپس به موضوع جذب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی منطقه ویژه ورود کرد و گفت: انتخابی که برای پهنه‌‌های مختلف صنایع معدنی در این منطقه انجام می‌شود انتخاب کاملا درستی بوده است. وی به انتخاب منطقه ویژه اقتصادی لامرد در پهنه آلومینیوم اشاره کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی لامرد می‌تواند در خصوص صنایع پایین‌دست آلومینیوم با توجه به حضور سالکو و وجود ماده موردنیاز صنایع پایین‌‌دستی با کمترین فاصله و کمترین هزینه، همه زنجیره این صنعت را به صورت کامل در اختیار بگیرد.

علیقلی‌‌زاده، فاصله کم منطقه ویژه اقتصادی لامرد تا دریا و دسترسی آسان به آب‌های آزاد را از مزیت‌‌های بالای این منطقه برشمرد و افزود: دسترسی به بنادر، وجود خطوط پتروشیمی و خطوط گاز، امکان ارزشمندی در جهت رشد و توسعه در حوزه‌‌های صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نفت ایجاد کرده است.

وی حضور صنایع پتروشیمی در این کانون صنعتی را مصادف با رونق بالای منطقه قلمداد کرد و ادامه داد: حضور صنایع پتروشیمی در منطقه، جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های دیگر را به دنبال خواهد داشت.