برپایی پاویون شرکت‌های دانش‌‌بنیان در نمایشگاه کشاورزی روسیه