این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که چرا کد سمات برای بعضی از بانک‌ها جهت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی قرض‌‌الحسنه ازدواج صادر نمی‌شود؟ اظهار کرد: بحث کد سمات موضوع متفاوتی دارد اگر بانکی ناتراز باشد و اضافه برداشت داشته باشد یا هر موضوعی که بخش نظارت بانک مرکزی تشخیص دهد که باید کد سمات بانک محدود شود این کد به تشخیص نظارت بانک مرکزی محدود می‌شود. او افزود: تسهیلات بالای ۳۰۰ میلیون تومان جزو تسهیلات خرد محسوب نمی‌شود؛ وقتی بانک‌ها ناتراز باشند بخش نظارت بانک مرکزی به منظور کنترل و جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌های عامل کد سمات بانک را محدود می‌کند بر همین اساس دیگر بانک امکان پرداخت تسهیلات بالای ۳۰۰ میلیون تومان را ندارد بر اساس این دلیل است که برخی از بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج را پرداخت کنند. او در ادامه اظهار کرد: در نهایت موضوع رفع محدودیت کد سمات در تسهیلات تکلیفی به بخش نظارت بانک مرکزی منعکس شده که بانک‌ها بتوانند در بحث تسهیلات تکلیفی از این محدودیت مستثنی شوند و کد سمات برای این تسهیلات رفع محدودیت شود براین اساس موضوع در بخش نظارت در دست بررسی است و به‌زودی مشکل حل خواهد شد.