بنابراین گزارش، مجمع سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور اعضای هیات امنا، هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق و به ریاست صحرایی وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنا برگزار شد و صورت‌های مالی صندوق نیز به تصویب رسید. صحرایی وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای صندوق در جلسه مجمع، از تلاش و همت کارگران، کارمندان و تیم مدیریتی در سطوح گوناگون صندوق، هلدینگ‌‌ها و شرکت‌های تابعه که در سودآوری مجموعه صندوق در سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ نقش‌آفرینی کردند تشکر و تاکید کرد: وظیفه همه ما در مجموعه صندوق خلق ثروت برای فرهنگیان و ارج نهادن به منزلت و توجه به معیشت صاحبان اصلی صندوق یعنی معلمان است.