علی ابدالی دارای دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و از مدیران شناخته‌‌‌شده نظام بانکی است که علاوه بر مدیرعاملی و عضویت در هیات‌‌‌مدیره بانک قوامین،  از سال ۷۸ در بخش‌‌‌های مختلف نظام بانکی از جمله سازمان و روش‌‌‌ها،  تحقیق و ‌‌‌توسعه،  فناوری،  طرح و برنامه،  بازاریابی و کسب‌‌‌و‌‌‌کار،  بانکداری شرکتی و بانکداری خرد در بانک‌‌‌های رفاه،  قوامین و سپه حضور داشته است. تدوین سه کتاب در حوزه بانکی،  مالی،  نگارش بیش از۵۰ مقاله تخصصی علمی-پژوهشی درحوزه بانکی و بانکداری و تدریس در دانشگاه از جمله سوابق علمی وی محسوب می‌‌‌شود.