دارندگان وسایل نقلیه سنگین اعم از باربری و مسافری می‌توانند با مراجعه به این مراکز و با ارائه مدارک معتبر، روغن موتور مصرفی خود را دریافت کنند. همچنین بر اساس تصمیمات اخذ‌شده، تعاونی‌‌‌های مسافری و باربری و اتحادیه‌‌‌ها و سازمان‌های مربوطه نیز می‌توانند با اعلام تقاضای واقعی خود، روغن موتور موردنیاز خود را از مراکز عرضه شرکت نفت سپاهان تهیه کنند. در روزهای اخیر، کاهش عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان اصلی و شناخته‌شده روغن موتور، موجب کمبود این محصول و در نتیجه التهاب در بازار روغن موتور دیزلی شده است. شرکت نفت سپاهان که تنها ۲۰‌درصد سهم بازار روغن موتور دیزلی کشور را در اختیار دارد، با هدف رفع این التهاب و نابسامانی به وجود آمده ناشی از عدم‌عرضه سایر شرکت‌ها و احتکار عاملان فروش روغن و برای کمک به مصرف‌کننده نهایی، عرضه نامحدود انواع روغن موتور دیزلی را بر اساس مسوولیت اجتماعی خود در کمک به دولت در دستور کار خود قرار داده است.