در این نامه آمده است:‌ همان‌گونه که مستحضرید حدود یک‌سال و نیم است که هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای تایرهای باری اتوبوسی رادیال صورت نگرفته است و تولید آن با ۵۰‌درصد زیان مواجه بوده و از نظر اقتصادی میسر نیست که به ناچار تولید این گروه محصول متوقف می‌شود. در ادامه این نامه خاطرنشان شده است: از آنجاکه صنف تولیدکنندگان صنعت تایر موظف به تامین بازار هستند و با توجه به جلسات حضوری با جنابعالی و تاکید واردات تایر توسط تولیدکنندگان جهت همکاری با وزارت صمت به منظور تامین نیاز بازار، کارخانه‌های تولیدکننده اعلام می‌دارند تایر باری اتوبوسی رادیال کشور را با کیفیت مناسب و خدمات پس از فروش از خارج کشور تامین و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. همچنین در این نامه تاکید شده است واردات تایرهای باری اتوبوسی با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰۰) ریال و سود بازرگانی صفر‌درصد صورت می‌گیرد در حالی که نرخ ارز تولید‌کننده این نوع تایر بالاتر از نرخ نیمایی (۴۰۰هزار ‌ریال) است.