Untitled-2 copy

داده‌‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد در سال 1402 (11ماه نخست) حق بیمه پرداختی مردم به شرکت‌های بیمه با رشدی 60.6 درصدی به حدود 249‌هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان 139.7‌هزار میلیارد تومان صرف پرداخت خسارت به بیمه‌‌گذاران شده است. نسبت خسارت صنعت بیمه که از تقسیم میزان خسارت پرداختی به میزان حق بیمه تولید به دست می‌‌آید در 11 ماه نخست سال 1402 به 56.2‌درصد رسید که این نسبت در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 معادل 1.5 واحد ‌درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر سهم خسارت از حق بیمه‌‌های تولیدی افزایش یافته است. در سال 1402 (11ماهه نخست) نسبت خسارت برخی رشته‌‌های بیمه‌‌ای در سطح بالاتری از نسبت کل بازار بیمه قرار دارد که یکی از آنها بیمه بدنه اتومبیل است.

بیمه «بدنه اتومبیل» یکی از رشته‌‌های بیمه‌‌ای است که شرکت‌های بیمه به افراد ارائه می‌دهند تا متقاضیان بتوانند هزینه‌‌های ناشی از تصادفات، آتش‌‌سوزی، واژگونی و سرقت را به‌‌طور چشمگیری کاهش دهند و خسارت‌‌های وارده شده بر خودرو و قطعات آن را تا حدودی جبران کنند. تازه‌‌ترین آمارهای بیمه مرکزی نشان می‌دهد طی 11 ماه نخست سال 1402 حدود 17 همت حق بیمه بابت «بدنه اتومبیل» از سوی بیمه‌‌گذاران به شرکت‌های بیمه‌‌ای پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60.3‌درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش از 17.1 همت حق بیمه تولیدی در رشته بیمه بدنه خودرو بیش از 76‌درصد آن یعنی معادل 13 همت صرف پرداخت خسارت به بیمه‌‌گذاران شده است.

شرکت‌های بیمه بابت بیمه بدنه خودرو طی 11 ماهه نخست سال 1402 معادل 13‌هزار و 30 میلیارد تومان خسارت پرداخت کردند که در مقایسه با 11ماهه نخست سال 1401 بیش از 80‌درصد افزایش داشته است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد طی دوره مورد اشاره، میزان رشد خسارت‌‌های پرداختی در بیمه بدنه اتومبیل (80.7 درصد) از حق بیمه تولیدی آن (60.3 درصد) بیشتر بوده است. تورم بالا و افزایش قیمت خودرو در کشور موجب شده، افراد جامعه خودرو را بخشی از سرمایه شخصی در نظر بگیرند و با توجه به بالا بودن قیمت قطعات یدکی سعی کنند ریسک‌‌های مربوط به خودرو را با بیمه بدنه پوشش دهند. از سوی دیگر افزایش نسبت خسارت در بیمه بدنه اتومبیل می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند ریسک‌‌پذیری بالا، نرخ‌‌گذاری نامناسب یا ضعف در مدیریت ریسک از سوی شرکت‌های بیمه‌‌ای باشد.

76درصد حق‌‌بیمه‌‌ها صرف پرداخت خسارت در بیمه بدنه

بررسی عملکرد بیمه «بدنه اتومبیل» از ابتدای سال 1402 نشان می‌دهد نسبت خسارت در این رشته روند تقریبا صعودی داشته است. نسبت خسارت صنعت بیمه که از تقسیم میزان خسارت پرداختی به میزان حق بیمه تولید به دست می‌‌آید در 11 ماهه نخست سال 1402 با 1.5 واحد‌درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 به 56.2‌درصد رسیده که در میان رشته‌‌های بیمه‌‌ای سه رشته‌‌ بدنه اتومبیل (با 76 درصد)، درمان (با 71 درصد) و شخص ثالث (با 66 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. به بیان دیگر بالاترین نسبت خسارت در صنعت بیمه مربوط به بدنه خودرو است.

نسبت خسارت «بیمه بدنه اتومبیل» که در پایان فروردین ماه امسال معادل 69.86‌درصد بود در پایان بهمن ماه (11ماهه نخست) به حدود 76‌درصد رسیده است. بالاترین نسبت خسارت در این رشته مربوط به پایان آبان ماه یعنی 8ماهه نخست سال 1402 بوده که معادل 78.15‌درصد بوده است. نسبت خسارت بیمه بدنه اتومبیل طی 11 ماهه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 معادل 8.6 واحد‌درصد افزایش یافته است.