فاضلیان با تاکید بر اینکه بانک مسکن تاکنون ۹۰‌درصد از تعهدات خود را برای پرداخت تسهیلات در بافت فرسوده پرداخت کرده است، گفت: از ۴۴‌هزار واحدی که توسط بانک مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده تسهیلات دریافت کردند ۲۰‌هزار واحد متعلق به دولت سیزدهم بوده است و مابقی نیز از سال ۱۳۹۸ تا ابتدای دولت سیزدهم پرداخت شد. عضو هیات‌‌‌مدیره بانک مسکن ادامه داد: مبلغ تخصیص یافته از سوی دولت به بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات بافت فرسوده معادل ۳‌هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان بوده است که از این میزان، بانک، ۳‌هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان را پرداخت کرده است و ۴۰۰ میلیاردتومان باقی‌‌‌مانده اعتباری است که به‌‌‌تدریج به واحدهایی که توسط شرکت بازآفرینی به بانک مسکن معرفی می‌شود، پرداخت خواهد شد. وی یادآور شد: منابع حاصل از تبصره ۱۸ به شکل صفر درصدی و منابع بانک با نرخ متعارف سیستم بانکی پرداخت می‌شود که مجموع آنها نرخ را برای متقاضیان نوسازی در بافت فرسوده کم می‌‌‌کند.