مشتریان بانک مسکن که قصد دریافت تسهیلاتی همچون قرض‌‌‌الحسنه ازدواج، مرابحه، فرزندآوری و... را دارند، می‌توانند از طریق سایت بانک مسکن به آدرس  www.bank-maskan.ir و ورود به بخش خدمات الکترونیک، پیشخوان مجازی و انتخاب «سفته الکترونیکی» یا ورود به پیشخوان مجازی بانک در همراه بانک مسکن و انتخاب «صدور سفته» اقدام کنند. در حال حاضر صدور سفته الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی و صرفا برای ذی‌نفعان حقیقی یا ذی‌نفعی بانک مسکن امکان‌‌‌پذیر شده است و متقاضیان دریافت تسهیلات بانک مسکن و ضامنان آنها باید امضای دیجیتال خود را نیز برای استفاده از خدمات سفته الکترونیکی فعال کنند. صرفه‌‌‌جویی در زمان و هزینه، دسترسی آسان و ۲۴ ساعته، امنیت بالا و داشتن کد شناسایی مخصوص و منحصر به فرد و برخورداری از امضای دیجیتال از مزایای صدور سفته الکترونیکی بانک مسکن است که جایگزین سفته کاغذی شده است.