وی ضمن بیان مطلب فوق از افزایش گشایش اعتبار اسنادی ریالی به میزان ۱۵۳‌درصد در ۵ماه امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: توسعه خدمات بانکداری با تمرکز بر ارائه خدمات بانکداری دیجیتال و شرکتی در راستای افزایش درآمدهای کارمزدی یکی از اهداف و برنامه‌های بانک صنعت و معدن است که در دستور کار همه بخش‌ها به‌ویژه شعب بانک قرار دارد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد: آمار و ارقام مندرج در این گزارش ۵ماهه نشان می‌دهد؛ در این مدت میزان مصوبات و قراردادها نیز به ترتیب با ۵۰ و ۴۱‌درصد رشد مؤید این موضوع است که امسال در پذیرش و ارزیابی طرح‌ها تا مرحله مصوبه، قرارداد و پرداخت تلاش و اهتمام ویژه‌ای وجود داشته است. این مدیر ارشد بانکی با اشاره به اهمیت خود‌ارزیابی و تلاش برای بهبود تمامی شاخص‌های عملکردی و توجه به بازخورد و نتایج فعالیت‌ها، اعلام کرد: گزارش‌های عملکردی در دیگر شاخص‌ها نیز حاکی از بهبود و رشد نسبی است اما برای حمایت بیشتر از ایجاد و حفظ اشتغال از طریق تامین مالی صنایع دانش‌بنیان، صادرات‌‌‌‌گرا و فناوری‌های نوین، این بهبود عملکرد با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.