متن ماده ۱۱ به شرح زیر است: تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱ خرداد ماه ۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره ۴- کشت در محیط‌های مهار (کنترل) بسته‌شده و گلخانه‌ای، پرورش قارچ، دامداری، پرورش طیور و ماکیان، پرورش آبزیان و ماهیان زینتی و مراکز تولید و عرضه زنده آبزیان، پرورش زنبور عسل و حشرات مفید و تاسیسات آبیاری و سرچاهی و واحدهای صنایع تحویلی و تکمیلی و قضایی و فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی از مصادیق فعالیت کشاورزی بوده و احداث آنها در اراضی کشاورزی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی و ساخت استخر، انبار محصولات کشاورزی و اتاقک نگهبانی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

تغییر کاربری و تبدیل طرح‌های مذکور به سایر طرح‌های غیرکشاورزی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک مشمول مجازات‌های مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شود.

در ادامه جلسه، پیشنهاد جعفر قادری مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و به این ماده الحاق شد.

بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تسهیل صدور مجوز شهرک‌های کشاورزی و دامپروری غیردولتی اقدام کند. این شهرک‌ها از همه مزایای شرکت‌های دولتی به جز واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای برخوردار می‌شوند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند